Nejčtenější

Napájení LED

UVL125W - UV Lampa

Indukční ohřev

Indukčnosti a vlastnosti jader I

Jak na měření indukčnosti

Většina publikovaných metod měření indukčnosti je založena na používání sinusového signálu. V pulzních zdrojích se však setkáváme s PWM signálem, který je obdélníkového průběhu. Proto by bylo velmi vhodné měřit indukčnost za podmínek co nejvíce podobných provozním podmínkám. Otestoval jsem velmi zajímavou metodu, kterou můžeme použít jak k měření indukčnosti, tak k měření vlastností neznámých jader pocházejících z různého šrotu a to vše právě za podmínek odpovídajících provozu v pulzních zdrojích.

Popis

Představovaná metoda je založena na měření změny magnetovacího proudu Im v čase. Vychází totiž ze známého vztahu

Im=(Ub*t)/L     [1]


po úpravě

L=(Ub*t)/Im     [2]
Z grafického znázornění je jasně vidět, že po přivedení napájecího napětí Ub po dobu t začne tlumivkou protékat magnetovací proud Im. Zatímco napětí Ub a čas t jsou konstantní, magnetovací proud se postupně zvyšuje s délkou časového pulzu. Abychom tedy získali indukčnost L podle [2] budeme měřit změnu magnetovacího proudu Im protékajícího tlumivkou v čase t. Touto metodou budeme také později hledat parametry použitelnosti neznámého jádra.

Zapojení

Na obrázku je generátor asymetrického PWM s proměnlivou dobou otevření od 2us po 90us.Obvod je tvořen budičem polomostu IR2151, kde využita je pouze dolní polovina. Časová konstanta pro zavřený tranzistor je nastavena Ct + Roff, čas otevření je definován Ct + Ron + Pt. Pt je víceotáčkový potenciometr, kterým měníme čas otevření tranzistoru Q. Tlumivka v drainu tranzistoru Q se nabíjí po dobu sepnutí tranzistoru. Po dobu vypnutí se vybíjí přes rychlou diodu Doff. Magnetizační i demagnetizační proud procházejí snímacím rezistorem 0.11R. Každých 100mV na tomto rezistoru indikuje 1A magnetizačního proudu. Na svorky OSC na snímacím rezistoru připojujeme osciloskop. Zem osciloskopu na - a sondu na +.

Buildlist

Doff - UF4004
L - měřená tlumivka
Q - SUP70N06
Ron - 10R
Pt - 10k (víceotáčkový)
Rof - 100k
Ct - 10nF


Přesný postup měření popíšu v příštím díle.

Autor: Choze [2012-04-08]   Přečteno: 6964x

Novinky

ALCD - Proudový zdroj pro LD

VUtiny44 - AVR VU metr

HotWire - Řezačka polystyrenu

ASTRE85 - PWM antistres do akvária

Kontakt
369190