Nejčtenější

Indukční ohřev

Měření impedance reproduktoru

EZP - Elektronický Zářivkový Předřadník

S/PDIF2TTL konvertor

S/PDIF je z hlediska elektrického symetrický signál o frekvenci několika MHz kmitající kolem nuly. Rozkmit napětí se pohybuje mezi 0.5Vpp - 1Vpp. Informace je kódována BMC. Protože obvody zpracovávající S/PDIF pracují s TTL úrovněmi, musíme tento signál převést. Za tímto účelem jsem zkonstruoval tento jednoduchý a spolehlivý převodník S/PDIF na TTL.Popis

Vstupní signál je přiveden koaxiálním kabelem na vstupní oddělovací transformátor. Ten má za úkol galvanicky oddělit přístroje od sebe, proto aby nedocházelo ke vzniku zemních smyček. Na sekundárním vinutí je připojen rezistor 75R a nastavuje tak zatěžovací impedanci. O samotný převod úrovní signálů se stará obvod uA9637. Jedná se o duální linkový přijímač se symetrickým vstupem a TTL kompatibilním výstupem v pouzdře DIL8. Obvod obsahuje 2 přijímače, takže se děma transformátory a jedním obvodem můžeme realizovat 2 S/PDIF vstupy. Obvod je napájen napětím 5V.

Závěrem ještě pár oscilogramů.


Signál na výstupu transformátoru. Na prvním obrázku je část signálu zobrazující informaci 000, na druhém pak 010.


Signál výstupu uA9637. Na prvním obrázku je část signálu zobrazující informaci 000, na druhém pak 010.
Autor: Choze [2012-03-24]   Přečteno: 2726x

Novinky

ALCD - Proudový zdroj pro LD

VUtiny44 - AVR VU metr

HotWire - Řezačka polystyrenu

ASTRE85 - PWM antistres do akvária

Kontakt
370138