Nejčtenější

Indukční ohřev

DCUP12 - BOOST měnič napětí z 12V

Napájení LED

Snail v2.0 - pomalý náběh zdroje

Snail v2.0 řeší omezení proudové špičky při zapnutí zdroje poněkud odlišně než jeho předchůdce Snail v1.0. Ten byl v mnoha ohledech nedokonalý. Jednalo se spíše o takové školní zapojení. Sice jsem ho úspěšně prakticky používal po dobu několika let, ale pořád mi vrtala hlavou spolehlivost. Proto jsem se rozhodl vyrobit verzi č. 2.

Snail v2.0 odstraňuje nepříjemné vlastnosti verze 1, ovšem na úkor složitosti obvodu. Nicméně spolehlivost je na prvním místě. Nejdůležitější pro mě bylo, nějakým způsobem zafixovat časovou konstantu. Toho jsem docílil jednoduchou fintou. Srdcem obvodu je sedmibitový čítač 4024. Ten čítá pulzy střídavého napětí z výstupu napájecího transformátoru a nastavuje výstupy 3 - 12 do HI podle počtu pulzů. Protože střídavé napětí je usměrněno jednocestně, je frekvence čítaných pulzů 50Hz. Při sedmi bitech se dá docílit maximální časové konstanty 26 * 20ms. To je 1280ms.

Schéma zapojení je na obrázku.Popis
D1 až D4 usměrňují napětí a spolu s C1 tvoří hlavní napájecí zdroj pro spínací relé. R1, zenerka D5, C2 a C3 tvoří napájecí zdroj pro cmos obvod 4024. R2 a C4 slouží k resetu obvodu po zapnutí. Tranzistor T1 je zapojen jako tvarovač signálu, který mění vstupní půlsinové pulzy z D6 na hranaté pulzy pro časový vstup IC. Obvod potom čítá pulzy z kolektoru T1 a nastavuje hodnoty výstupů 3 - 12. Tranzistor T2 zajišťuje vypnutí čítání, aby nedošlo k přetečení a cyklickému spínání a vypínání. Jakmile IC napočítá potřebný počet pulzů, T2 se sepne a přizemní bázi tranzistoru T1. Ten pak přestane dávat pulzy na časový vstup IC. Ve stejnou chvíli se sepne i tranzsitor T3 a cívkou relé Re začne protékat proud. Relé potom přemostí omezovací rezistor Rs v primárním vinutí výkonového transformátoru.

Časová konstanta
Časová konstanta je závislá na tom, na kterém bitu IC se objeví HI. IC má celkem 7 výstupních bitů, přičemž nultý bit (pin 12) je použit pro signální LED. Ostatní bity je možno použít pro zpoždění.
Hodnoty zpoždění na jednotlivých výstupech se spočítají jako 20ms * 2Q kde Q je číslo výstupu podle katalogového listu.

Příklad:
Na pinu č.5 je výstup Q4. Celkový čas = 20ms * 24. Celkové zpoždění na pinu č.5 je tedy 320ms.

Buildlist
D1..D4, D6, D8 - 4007
D5 - zenerka 12V
D7 - 4148
T1..T3 - BC547C
IC - 4024
LED - červená 2V/5ma
R1 - 520R/0.5W
R2, R5, R6, R8 - 10k
R3 - 2k2
R4, R7 - 27k
R9, R10 - 4k7
Rs - 47R/10W
C1 - 470u/25V
C2 - 100u/16V
C3, C4 - 100n
F - tavná pojistka dle spínaného výkonu
Re - relé 12V
Tr - trafo do DPS
Autor: Choze [2011-10-11]   Přečteno: 5597x

Novinky

ALCD - Proudový zdroj pro LD

VUtiny44 - AVR VU metr

HotWire - Řezačka polystyrenu

ASTRE85 - PWM antistres do akvária

Kontakt
370156