Nejčtenější

Měření impedance reproduktoru

Napájení LED

Indukční ohřev

Snail v1.0 - pomalý náběh zdroje

Zejména u tvrdě filtrovaných zdrojů s výkony nad 100W je naprostou nutností chránit elektrický rozvod před proudovými špičkami. Příčinou vzniku proudových špiček je vysoká kapacita vybitých filtračních kondenzátorů ty jsou ve vodivém stavu a zdroj po zapnutí v podstatě pracuje do nulového odporu (zkratu).

Největší špička trvá v podstatě jen 20 ms, ovšem proud odebíraný v tuto chvíli ze sítě může dosahovat desítek ampér v závisosti na výkonu transformátoru a velikosti kapacity kondenzátorů. Takto vysoký proud spolehlivě vyhodí jističe nebo přepálí tavné pojistky. Abychom se proto dostali dále, než k neustálé výměně tavných pojistek či nahazování jističe, potřebujeme dočasně - v průběhu prvních pár milisekund - snížit proud.

Jedním z mnoha způsobů jak toho docílit je snížit napětí a tím i procházející proud. Celé je to v podstatě velmi jednoduché. Primárnímu vinutí transformátoru se předřadí výkonový rezistor alespoň 10W o hodnotě 18 - 33 Ohm. Při proudové špičce pak procházející proud vyvolá úbytek napětí na rezistoru, tím dojde ke snížení napětí na sekundárním vinutí transformátoru a poklesu proudu. Po ustálení stavu se tento výkonový rezistor přemostí relátkem.

Schéma celého zařízení je na obrázku a jak je vidět není to nic složitého.


Jak je popsáno výše: výkonový transformátor Tr1 má v primárním obvodu zapojen výkonový rezistor R. Tento je přemosťován relátkem Re.

Další částí zapojení je řízení spínání relátka Re. Jak jsem již psal, musí být toto relátko spínáno se zpožděním. Samotné spínání relátka Re je zajištěno tranzistorem T. V obvodu báze tranzistoru je pak zapojen RC článek (trimr P a kondenzátor C) určující časovou konstantu sepnutí.

Kapacita kondenzátoru by měla být dost vysoká 100-470uF a odpor trimru je také dost vysoký. Může se pohybovat v rozmezí 100-470kOhm. Trimrem P nastavíme zpoždění obvodu na necelou jednu sekundu.

Se součástkami vyšších hodnot můžeme dosáhnout až sekundových zpoždění, což je ovšem zbytečné.

Autor: Choze [2004-09-09]   Přečteno: 3524x

Novinky

ALCD - Proudový zdroj pro LD

VUtiny44 - AVR VU metr

HotWire - Řezačka polystyrenu

ASTRE85 - PWM antistres do akvária

Kontakt
370155