Nejčtenější

EZP - Elektronický Zářivkový Předřadník

UVL125W - UV Lampa

Indukční ohřev

Měření impedance reproduktoru

Jak změřit impedanci reproduktoru? Popsaná metoda není vůbec složitá. Jedná se o velmi jednoduchou metodu měření za pomoci multimetru. Abychom byli v měření úspěšní, budeme potřebovat:

     1.  impedanční JIG
     2.  multimetr
     3.  signálový generátor
     4.  tabulkový kalkulátor (Excell, OpenOffice Calc)


Multimetr musí být schopen měřit střídavé napětí v rozsahu milivoltů nezávisle na frekvenci. Jako signálový generátor je možno použít CD se sinovými signály na různých frekvencích.

Jak budeme měřit? Nejprve vhodně zvolíme referenční rezistor v impedančním JIGu. Pokud máme signálový generátor s nízkoimpedančním výstupem, nebo používáme předřazený buffer, můžeme volit hodnoty rezistoru nižší. Jinak musíme volit hodnoty vyšší. Při vyšších hodnotách referenčního rezistoru (1k a více) je nutné použít namísto multimetru milivoltmetr, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám přesnosti měření. Poté nastavíme na výstupu signálového generátoru napětí a měříme úbytek na výstupu JIGu Out2. Změřený úbytek zapíšeme do kalkulátoru a přepneme frekvenci. Takto měření opakujeme, dokud neprojedeme celé spektrum kmitočtů. Nakonec necháme kalkulátor vyrobit graf zobrazující průběh impedance.

Příklad

Předpokládejme, že chceme změřit impedanci středobasového reproduktoru P17RCY norské firmy SEAS. Nejprve zvolíme referenční rezistor v jimpedančním JIGu. Zvolíme hodnotu 1k, protože dojde k vydělení napětí tisícem a naměřené napětí v milivoltech na výstupu Out2 pak odpovídá impedanci v Ohmech. Připojíme JIG ke generátoru (CD přehrávač s výstupem pro sluchátka). Sluchátkový výstup zastává funkci bufferu. Je možno použít i zvukovou kartu s výstupem pro sluchátka. Protože měříme impedanci středobasu, stačí nám projet frekvence od cca 20Hz do cca 10kHz. Měřit vyšší kmitočty je zbytečné, protože křivka už jen pokračuje vzhůru. Krok měření zvolíme jako půloktávu.

Nastavíme na generátoru kmitočet 20Hz a regulací hlasitosti výstupu nastavíme napětí 1V RMS na výstupu Out1 impedančního JIGu. Poté změříme napětí na výstupu Out2. Změřené napětí zapíšeme do kalkulátoru. Na generátoru nastavíme další kmitočet v pořadí (30Hz) a měření opakujeme. Takto opakujeme postup dokud nenaměříme všechny hodnoty pro zvolené kmitočty. Nakonec necháme kalkulátor vykreslit graf impedance.Sešit pro zadávání hodnot ve formátu XLS si můžete stáhnout zde.
Autor: Choze [2007-09-30]   Přečteno: 9894x

Novinky

ALCD - Proudový zdroj pro LD

VUtiny44 - AVR VU metr

HotWire - Řezačka polystyrenu

ASTRE85 - PWM antistres do akvária

Kontakt
370154