Nejčtenější

UVL125W - UV Lampa

Napájení LED

DCUP12 - BOOST měnič napětí z 12V

Kompenzace impedance reproduktorů

Nejprve si napíšeme co vlastně kompenzujeme. Takže... Kompenzujeme frekvenční závislost odporu reproduktoru. Reproduktor není rezistor a proto nemá konstantní odpor. Odpor se mění v závislosti na frekvenci. Obvykle vykazuje plynulé zvýšení směrem k vysokým kmitočtům a jeden "hrb" tzv. rezonanční peak. Ten se vyskytuje na křivce v místě rezonančního kmitočtu reproduktoru. V našem případě použijeme reproduktor SEAS 25TAFC/D.

Jak je vidět na obrázku, impedance výškového reproduktoru SEAS 25TAFC/D se pohybuje v pásmu slyšitelných kmitočtů od 5ti ohmů do cca 8 ohmů. Proč nám to ale vadí? Jednoduše řečeno to vadí proto, že předřazená výhybka nepracuje do konstantí zátěže a tudíž dochází k výraznému ovlivnění přenosové funkce filtru. Pokud ještě použijeme třeba sériovou výhybku prvního řádu, bude docházet k výrazným posunům dělícího kmitočtu v závislosti na změně impedance reproduktorů. Musíme se proto pokusit tuto křivku "vyrovnat". Pokusíme se tedy srazit rezonanční peak a vyrovnat konec křivky do přijatelného rozptylu impedance.


Rezonanční peak se kompenzuje sériovým článkem RLC připojeným paralelně k reproduktoru. RLC článek pro náš případ je na obrázku.Červená křivka ukazuje naměřenou impedanci po připojení RLC článku. Je vidět, že křivka je o poznání více podobná tomu, co si představujeme pod pojmem relativně rovná. Nyní ještě musíme vykompenzovat impedanční zdvih. Ten se kompenzuje RC článkem připojeným k reproduktoru stejně.Modrá křivka znázorňuje výslednou impedanci výškové sekce, která bude připojena na výhybku. Impedance neroste nad 6 ohmů a neklesá pod 5 ohmů. Interval cca jeden ohm je naprosto vynikající výsledek.

Pro zajímavost ještě přikládám obrázek srovnání skutečně naměřené impedance (černá křivka) s impedancí modelovanou programem SpeakerWorkshop. Je vidět, že tvůrce tohoto programu musíme skutečně pochválit, protože se jedná o souběh v hodnotách obvykle zanedbatelných.

Autor: Choze [2007-06-19]   Přečteno: 6845x

Novinky

ALCD - Proudový zdroj pro LD

VUtiny44 - AVR VU metr

HotWire - Řezačka polystyrenu

ASTRE85 - PWM antistres do akvária

Kontakt
370152