Nejčtenější

Měření impedance reproduktoru

UVL125W - UV Lampa

DCUP12 - BOOST měnič napětí z 12V

Indukční ohřev - zdroj

Předmětem dnešního dílu je napájecí zdroj. Zdroj má za úkol zajistit výkonové napájení polomostu, chladících ventilátorů a logiky. Je také vybaven dvoustupňovým zapínáním, kvůli omezení proudové špičky.

Schéma


Pro zvětšení klikněte na obrázek.


Popis

Popis zapojení je jasný ze schématu. Hned za napájecí přívodkou je umístěn jistič 16A. Ten slouží jako pojistka a také jako hlavní spínač. Sepnutím jističe začne procházet proud přes rezistor 100R/10W, který slouží k omezení nárazového proudu. Následuje EMI filtr 16A, diodový můstek 600V/25A a vyhlazovací kondenzátor 2x 1000uF/450V. Za EMI filtrem je připojen dvounapěťový zdroj. Napětí 12V slouží k napájení chladících ventilátorů a 24V slouží k napájení spínacích relé a řídící desky.
Zapnutí přístroje je realizováno jako dvoustupňový spínač a jednostupňový vypínač. To znamená, že jistič 16A zde slouží jako první spínač. Po jeho sepnutí se objeví silové napájecí napětí na polomostu a pomocné napětí 12V. Roztočí se ventilátory a nabijí se vyhlazovací kondenzátory. V tomto stupni nelze zapnout indukční ohřev, protože napájecí proud je omezen rezistorem 100R/10W. Druhý stupeň sepnutí je realizován tlačítkem On btn a dvěma relé Re1 a Re2. Relé jsou stejná a jsou zapojena do série. Při stisku tlačítka On btn se na svorce 24VDC se objeví napětí 24V a obě relé sepnou. Re2 pak drží samodržem napětí 24V na svorce i po opuštění tlačítka a tím drží sepnuté samo sebe a také relé Re2. Re2 pak přemostí omezovací rezistor a zařízení může začít pracovat.
Celé zařízení se pak vypne vypnutím jističe.

FotografieAutor: Choze [2016-01-07]   Přečteno: 5237x

Novinky

ALCD - Proudový zdroj pro LD

VUtiny44 - AVR VU metr

HotWire - Řezačka polystyrenu

ASTRE85 - PWM antistres do akvária

Kontakt
369197