Nejčtenější

Napájení LED

DCUP12 - BOOST měnič napětí z 12V

Měření impedance reproduktoru

Indukční ohřev - nové trafo

V minulém díle jsem se zabýval teorií výkonu. Dnes budu prezentovat trochu odpočinkový díl o novém transformátoru. Výpočty počtu závitů i ověření míry sycení jádra byly představeny minule a proto se jimi již nebudu zabývat.

Ke konstrukci jsem použil tři jádra průřezu 2cm2. Celé trafo má celkový průřez 6cm2. Protože jsem ustřihl delší dráty vinutí, vyšlo mi 25 závitů. Což je dobře, protože ubrat mohu vždy, abych dosáhl požadovaného výkonu.
První obrázek ukazuje měření magnetizačního proudu (modrá křivka). Napětí na primáru (žlutá křivka) je 74Vpp. Jak je vidět, za 6us vzrostl magnetizační proud o 14.4mA. Z uvedených hodnot mohu určit indukčnost a konstantu Al a nakonec také magnetizační proud při síťovém napájení. Takže začnu tou indukčností.

L = (U * t) / Im [H;V;s;A]
L = (37 * 0.000006) / 0.0144
L = 15mH

Indukčnost primárního vinutí je 15mH.

Al = L / Z2 [nH; z]
Al = 15000000 / 252
Al = 24000

Cívková konstanta Al dosahuje 24uH/Z2.
Nyní určím velikost magnetizačního proudu při napájení za sítě a minimální frekvenci 40kHz.

Im = U /2 / f / L [A;V;Hz;H]
Im = 160 / 2 / 40000 / 0.014
Im = 143mA

Magnetizační proud při napájení ze sítě dosáhne maxima 143mA.Fotografie

Autor: Choze [2014-06-18]   Přečteno: 6539x

Novinky

ALCD - Proudový zdroj pro LD

VUtiny44 - AVR VU metr

HotWire - Řezačka polystyrenu

ASTRE85 - PWM antistres do akvária

Kontakt
369216