Nejčtenější

Indukční ohřev

DCUP12 - BOOST měnič napětí z 12V

EZP - Elektronický Zářivkový Předřadník

Indukční ohřev - polomůstek

V minulém díle jsem představil konstrukci oddělovacího transformátoru. V dnešním díle popíši IGBT polomůstek pro buzení tohoto transformátoru.

Pro zvětšení klikněte na obrázek


Popis

Na obrázku výše je vidět schéma zapojení. Na první pohled nic záludného. Invertor indukčního ohřevu je tvořen IGBT polomůstkem. Uvažoval jsem i o MOSFET technologii vzhledem k relativně vysoké frekvenci, ale nakonec jsem vybral IGBT. V podstatě zásadním důvodem byla absence integrované diody v IGBT tranzistoru. To mi umožnilo použít externí hodně rychlou diodu. Vím, že se dá integrovaná dioda vypnout, ale zapojení vyžaduje jednu externí diodu navíc.
Invertor je napájen usměrněným síťovým napětím, které je přivedeno na svorku 320VDC. Polypropyleny MKP62 C2-C9 tvoří dělič napájecího napětí pro oddělovací transformátor. CST je proudový transformátor sloužící k měření proudu pro řídící jednotku. D3 a D4 jsou ultrarychlé diody HiPerFRED IXYS, které jsou umístěny těsně vedle IGBT tranzistorů. Tranzistory jsou buzeny z budícího transformátoru GDT přes rezistory R1+R2 (R3+R4) a gate tranzistorů jsou před překmity chráněny obousměrnými transily. Jedna polovina budícího rezistoru je vždy přemostěna shottky diodou, což zajišťuje rozdílné časy Tr a Tf. Parazitní kapacita gate tranzistoru se pomaleji nabíjí, neboť proud prochází rezistory R1+R2, zatímco vybíjení probíhá rychleji, protože proud prochází jen jedním rezistorem R1 a druhý je přemostěn diodou.

Buildlist

R1..R4 - 2R2/1W
D1, D2 - SB160
D5, D6 - P6KE18CA
Q1, Q2 - IRG4PC40W
D3, D4 - DSEP30-12A
CST - PPAS102
R5 - 200R/2W
C1 - 100u/800V CLB
C2..C9 - 2u2 MKP62
CT - oddělovací transformátor


Fotografie


Autor: Choze [2014-05-19]   Přečteno: 11900x

Novinky

ALCD - Proudový zdroj pro LD

VUtiny44 - AVR VU metr

HotWire - Řezačka polystyrenu

ASTRE85 - PWM antistres do akvária

Kontakt
370163