Nejčtenější

UVL125W - UV Lampa

Napájení LED

EZP - Elektronický Zářivkový Předřadník

Indukční ohřev - blokové schéma

V minulém díle jsem definoval základní požadavky na indukční ohřívač. Jelikož je indukční ohřívač složité zařízení složené z několika samostatných částí, představím v tomto díle blokové schéma a základní funkce jednotlivých částí.Popis

Na obrázku výše je vidět, že celé zařízení je rozděleno na několik částí. Rozdělení je určeno možností samostatné funkce, tedy jednotlivé části mohou být nahrazeny jinými výkonnějšími, nebo s jinými parametry. Tak jak to potřebuji při experimentování a postupném zvyšování výkonu. Se stručným popisem jednotlivých částí začnu od konce, tedy od obvodu LC, protože od jeho parametrů se odvíjí potřeby u jiných částí zapojení. Detailní popis jednotlivých bloků bude uveden v dalších samostatných dílech.

LC obvod + TR

LC obvod je sériový LC článek, kde L je pracovní cívka a C je pracovní kondenzátor. Jedná se o výkonový LC obvod, takže jeho parametry musí odpovídat požadovanému zatížení. V první verzi ohřívače použiju jednoduchou cívku z měděného drátu a nějaké šuplíkové kondenzátory. U koncového zařízení již musí být zejména kondenzátory dosti odolné.
TR je výkonový oddělovací transformátor. Jeho nejdůležitější funkcí je transformace impedance. Transformuje malý proud z polomostu na velké proudy do LC obvodu.

Polomost

Polomost je složen z výkonových tranzistorů MOSFET nebo IGBT. Já jsem zvolil IGBT, protože se dají sehnat bez vestavěných diod. Nevím proč, ale výrobci dávají do tranzistorů diody příliš pomalé vzhledem k parametrům samotných tranzistorů. Proto použiji IGBT bez diod a diody externí rychlé.

Řídící jednotka + CST + GDT

Řídící jednotka má za úkol řízení výkonového polomostu. Převádí uživatelské nastavení na PWM řídící signál pro polomost. Uživatelsky lze nastavit výkon a proudovou zpětnou vazbu CFB. CST (current sense transformer) je proudový transformátor snímající velikost primárního proudu na primáru TR. GDT (gate drive transformer) slouží ke galvanickému oddělení výkonového polomostu a nízkonapěťové elektroniky.

Pomocný zdroj + Výkonový usměrňovač

Pomocný zdroj je malé síťové trafo. Slouží k napájení řídící jednotky, gate driverů a chladících ventilátorů. Největší trvalý proud odebírají chladící ventilátory. Nezanedbatelný je také velký pulzní proud, který dodávají gate drivery do gejtů IGBT. Výkonový usměrňovač slouží k usměrnění síťového napětí 230V (příp. 400V).

Autor: Choze [2012-06-20]   Přečteno: 11887x

Novinky

ALCD - Proudový zdroj pro LD

VUtiny44 - AVR VU metr

HotWire - Řezačka polystyrenu

ASTRE85 - PWM antistres do akvária

Kontakt
370166