Nejčtenější

Indukční ohřev

EZP - Elektronický Zářivkový Předřadník

Měření impedance reproduktoru

Impedanční JIG

Jedná se o zařízení pomocí kterého jsme schopni měřit impedanci. No... Jde spíše o pomůcku. Má jeden vstup a dva výstupy. Vlastně se jedná o obyčejný dělič napětí.

Rref je referenční rezistor. Tento rezistor má na všech frekvencích stejný odpor. Rep je měřený reproduktor, jehož odpor je frekvenčně závislý. Díky tomu dochází ke změně úbytku napětí na výstupu Out2 v závislosti na frekvenci vstupního napětí. Vstupní měřící signál se připojí na svorku In. Na výstupu Out1 je napětí stejné jako na vstupu a bere se jako referenční napětí při měření impedance zvukovou kartou. Na výstupu Out2 pak snímáme napětí, jehož velikost je frekvenčně závislá.

Pro zajištění ochrany výstupu zvukové karty, nebo signálového generátoru, je vhodné zapojit před impedanční JIG ještě vhodný buffer, který zajistí impedanční oddělení JIGu a generátoru. Použitím bufferu také dosáhneme na možnost snížení hodnoty referenčního rezistoru Rref. Rozdíl mezi referenčním napětím na výstpu Out1 a měřeným napětím na Out2 se tak výrazně zmenší a zvýší se tak přesnost měření při měření multimetrem.

Autor: Choze [2007-09-21]   Přečteno: 4255x

Novinky

ALCD - Proudový zdroj pro LD

VUtiny44 - AVR VU metr

HotWire - Řezačka polystyrenu

ASTRE85 - PWM antistres do akvária

Kontakt
370162