Nejčtenější

Napájení LED

EZP - Elektronický Zářivkový Předřadník

Indukční ohřev

EZP - Elektronický Zářivkový Předřadník

Pozor! Hrozí úraz elektrickým proudem!
Konstrukcí zařízení podle mého návodu souhlasíte s tím, že nenesu žádnou odpovědnost za škody na zdraví, majetku či jakékoliv jiné škody způsobené jeho stavbou nebo provozem.
Co je EZP? EZP je elektronický startér zářivek. Proti standardní tlumivce se startérem má několik výhod.

1. Zářivka startuje okamžitě - bez blikání
2. Vysoká frekvence buzení snižuje namáhání očí
3. Prodlužuje životnost zářivky
4. Vyšší energetická účinnost

Jedinou nevýhodou, kterou jsem objevil je vysoká cena - v obchodě.

Schéma mého předřadníku vychází z katalogového zapojení obvodu IR2155, což je samokmitající budič polomostu. Před návrhem jsem si prostudoval tento velmi poučný text zabývající se problematikou elektronického startování zářivek. Z tohoto článku jsem si odnesl pár zajímavých rad a při návrhu jsem se jimi řídil.

1. Frekvence spínání se má pohybovat nad 30kHz
2. Frekvence spínání má být co nejnižší s ohledem na minimalizaci rozměrů tlumivky
3. Startovací kondenzátor pro zářivky s proudem I > 300mA má mít kapacitu kolem 10nF

UV Lampa 125W

Schéma předřadníku se dá rozdělit do tří částí.
První částí je zdroj. Zdroj obsahuje na vstupu pojistku a termistor NTC. Ten slouží k omezení proudové špičky při zapnutí a chrání tak usměrňovací diody před proražením, protože filtrační kapacitor C3 je vybitý a představuje v podstatě zkrat. Po chvilce se zahřeje a jeho odpor klesne k nule, takže se dále už neuplatní. Termistor najdeme v každém PC zdroji. C1 a C2 spolu s tlumivkou Lf tvoří filtr. Opět z PC zdroje. Hodnoty C1 a C2 nejsou nijak kritické (100n až 470n /250V). Následuje standardní můstek z diod 1N4007. C3 je fitrační kapacitor a jeho kapacita se volí cca 0.5uF - 1uF na každý watt výkonu zářivky. V mém případě 47uF. Na jeho vývodech je usměrněné síťové napětí cca 325V. Proto volíme kondenzátor na 400V. R1 je srážecí rezistor cca 27k/6W. Je tvořen paralelní kombinací tří rezistorů 82k/2W. Slouží pro vytvoření napájecího napětí pro IO. Musí vyzážit cca 3W.

Druhá část je budič. Rezistor R2 a kondenzátor C5 tvoří časovou konstantu kmitání ovodu. Výpočet frekvence: f=1/(1.4*(R2 + 75) * C5). Pro 35kHz je to 36kOhm a 560pF. IR2155 obsahuje Hi a Lo side mosfet driver. Proto musí být osazena dioda D1 a kondenzátor C6. Musí to být rychlá dioda např. FR105 nebo FR107 zase z PC zdroje :-) je jich tam plno. V žádném případě to nemůže být obyčejná Si dioda jako 1N4007 a podobně. C6 je bootstrapový kondenzátor, ze kterého se nabíji gejt mosfetu T1. Kapacita stačí kolem 100nF. T1 a T2 jsou mosfet tranzistory. Jejich DS napětí musí být alespoň 400V. Já jsem volil IRF740, ale je možno použít i jine např. IRF840 atd. Rb a Cb 10Ohm a 1n/600V slouží ke zkrácení spínacích časů. Osazení není povinné.

Poslední, třetí, částí je lampový obvod. Ten je složen z blokovacího kondenzátoru 470nF/400V. Hodnota není kritická (0.1u - 1u) na 400V opět z PC zdroje. Tlumivka Ls spolu s kondenzátorem Cs tvoří rezonanční obvod. Rezonance musí být blízko budící frekvence, jinak se zářivka nezapálí. Tlumivka má indukčnost 1.35mH. Je navinuta na kostřičce s jádrem EE průřezu 40mm2 z filtrační lumivky z PC zdroje. Kostřičku jsem upravil tak, že jsem upiloval dělící přepážku. Navinuto je 150 závitů drátem průměru 0.3mm. Lepší by byl průměr 0.4mm, ale ten jsem zrovna neměl. Mezera v jádře je cca 0.8mm ve všech sloupkách. Kondenzátor Cs má 15nF a musí být dimenzovám na minimálně 630V. Rezonanční frekvence je 35kHz. PTC je pozitivní termistor - pozistor. Za studena je odpor nulový a zkratuje kondenzátor Cs. Po zahřátí se odpor zvětší a napětí na Cs zapálí zářivku. PTC slouží pouze k předehřátí elektrod zářivky a nemusí být osazen. Jeho osazením však získáme další hodiny životnosti zářivky navíc.

Těchto lampových obvodů můžeme na výstup polomostu zapojit více. Získáme tím předřadník pro více trubic s jedním budičem.

Jak je vidět, není to až tak složité. Dá se to postavit ze šuplíkových zásob a jednoho nefunkčního PC zdroje. Jen budící obvod musíme koupit. Kromě IR2155 je možno použít IR2153. S IR2151 se mi nepodařilo obvod rozchodit - zářivka svítila nedokonalým výbojem.

A na závěr ještě pár fotografií...


Osazeno na DPS ze starého komoušského kuprextitu, proto ta hnusná barva desky.


Vestavěno do našeho "UFO" lustru.


"UFO" lustr v provozu. Zářivka OSRAM L40W/740C.

Autor: Choze [2009-01-20]   Přečteno: 23518x

Novinky

ALCD - Proudový zdroj pro LD

VUtiny44 - AVR VU metr

HotWire - Řezačka polystyrenu

ASTRE85 - PWM antistres do akvária

Kontakt
370139