Nejčtenější

Napájení LED

Indukční ohřev

DCUP12 - BOOST měnič napětí z 12V

Diskrétní operační zesilovač

Na obrázku je základní schéma obvodu. Jedná se o klasické zapojení s diferenčním zesilovačem (T1,T2) pracujícím do proudového zrcadla (T4,T5,R4,R5). Klidový proud vstupními tranzistory je nastaven proudovým zdrojem (T3,R3,D1,D2,R13) Ik=(Ud1+Ud2)/R3. Tímto způsobem je zajištěn takřka konstatntí klidový proud rozdělený mezi oba vstupní tranzistory stejně. R6 a R7 jsou degradační rezistory přispívající k významnému snížení zkreslení celého obvodu. T7 tvoří napěťový zesilovač opět pracující do zdroje proudu (T6,R8,D1,D2,R13) Ik=(Ud1+Ud2)/R8. Zde je klidový proud nastaven na dvě třetiny maximální možné hodnoty vzhledem k napájecímu napětí a maximálnímu povolenému ztrátovému výkonu tranzistorů T6 a T7. Kondenzátor C3 blokuje vysoké frekvence a přispívá ke stabilitě obvodu. Rezistory R9 a R10 nastavují velikost zpětné vazby a tím zesílení (Au=1+(R9/R10)). Kondenzátor C2 zajišťuje jednotkové zesílení pro stejnosměrný signál. Toto zapojení pracuje ve třídě A. Z toho vyplývá, že výstupní impedance tohoto obvodu je vyšší a je závislá na klidovém proudu nastaveném proudovým zdrojem (T6,R8,D1,D2,R13).


Na druhém obrázku je modifikovaná forma zapojení. Modifikace spočívá v přidání výstupních tranzistorů (T10,T11), které slouží jako výstupní proudový zesilovač a předpěťových tranzistorů (T8,T9), které jsou zapojeny jako diody a jejich úkolem je zajištění dostatečného předpětí pro otevření výstupních tranzistorů. Velikost předpětí je závislá na klidovém proudu nastaveném proudovým zdrojem 2 (T6,R8,D1,D2,R13).

Toto modifikované zapojení již pracuje ve třídě AB. Výstupní impedance je mnohem nižší.Autor: Choze [2007-03-29]   Přečteno: 4708x

Novinky

ALCD - Proudový zdroj pro LD

VUtiny44 - AVR VU metr

HotWire - Řezačka polystyrenu

ASTRE85 - PWM antistres do akvária

Kontakt
369186