Nejčtenější

Indukční ohřev

UVL125W - UV Lampa

Napájení LED

DIM2151CC - PWM stmívač s konstantním proudem

DIM2151CC je vylepšená verze PWM stmívače DIM2151. Obvod je prakticky totožný s DIM2151, jen je doplněn o nastavení kostantního proudu. Tím je zajištěno, že diodou nepoteče nikdy větší než nastavený proud. Jak funguje PWM regulace popisovat nebudu. Zaměřím se jen na to, jak funguje proudová regulace.Jak funguje proudová regulace?

Při sepnutí mosfetu Q začne procházet proud diodou a rezistorem Rs. Proud na rezistoru Rs vyvolá úbytek napětí. Tento úbytek otevře tranzistor T, který přizemňuje gate mosfetu Q. Mosfet v tomto zapojení zastává dvě funkce zároveň. Spíná proud a také funguje jako proměnlivý odpor po dobu sepnutí. Velikost proudu je dána velikostí rezistoru Rs. Přesně ji určíme jako podíl Ube tranzistoru T s požadovaným proudem Rs=Ube/I. Aby však k požadovanému efektu došlo, musí být napájecí napětí vyšší než úbytek na diodě a to o úbytek na Rs a tranzistoru Q. Z toho vyplývá, že Rs a Q jsou výkonově namáhané součástky a hřejí.

Příklad...

Předpokládejme, že chceme regulovat výkonovou diodu 10W (10.5V/950mA). Ube tranzistoru T (BD139) je 750mV, takže hodnota Rs=0.75/0.95 to je 0.79 ohmu. Napájecí napětí musí být 10.5V + 0,75V + cca 1V úbytku na tranzistoru. Výkonová ztráta na Rs je 720mW a na mosfetu Q 950mW. V tomto případě můžeme vynechat stabilizátor 7812. Ten musí být zapojen v případě, kdy chceme regulovat zátěž s vyšším úbytkem napětí než je napájecí napětí IR2151 (12V), aby IO 7812 fungoval správně. Je možné použít i jiné typy stabilizátorů jako např. LM1117, který pro svou správnou činnost nepotřebuje tak velký rozdíl napětí Vcc/Ur.

Popis

C1 je filtrační elyt 2200uF. C2 je blokovací kondenzátor 100nF - blízko u IR2151. C3 a C5 100n musí být umístěny u 7812 a zabraňují jeho rozkmitání. Kondenzátor C4 220u Slouží jako zásobarna energie pro nabíjení gate mosfetu. Ct 330n a Pt 10k určují časovou konstantu PWM. Při uvedených hodnotách je frekvence spínání cca 360Hz. D1 a D2 jsou rychlé křemíkové diody 4148. Jejich význam spolu s Pt je popsán v předchozí verzi stmívače. Spínací mosfet je typ SUP70N06, ale vyhoví i jiný, podle velikosti požadovaného proudu. Rg omezuje proud do gatu mosfetu a zároveň tvoří omezovací rezistor proudového zdroje. Velikost je volena kompromisně mezi těmito dvěma funkcemi 100R/2W.

Autor: Choze [2012-03-02]   Přečteno: 7938x

Novinky

ALCD - Proudový zdroj pro LD

VUtiny44 - AVR VU metr

HotWire - Řezačka polystyrenu

ASTRE85 - PWM antistres do akvária

Kontakt
370192