Nejčtenější

Napájení LED

DCUP12 - BOOST měnič napětí z 12V

UVL125W - UV Lampa

DIM2151 - PWM stmívač s IR2151

DIM2151 je PWM stmívač, který k řízení využívá samokmitající budič polomostu IR2151. Obvod IR2151 má dva vzájemně inverní výstupy s budiči mosfetů a pevnou střídou 50%. V následujících řádcích představím, jak docílit proměnlivé střídy u tohoto obvodu s pevnou střídou 50%, čímž bude obvod použitelný jako PWM stmívač či regulátor otáček motoru atd.

Jak tedy zajistíme proměnlivou střídu?

IR2151 má integrovaný oscilátor podobný NE555. Této vlastnosti využijeme a zapojíme obvod jinak, než nám doporučuje katalogový list. Hlavní úpravy jsou defakto dvě. První úprava doporučeného zapojení je poměrně bezvýznamná. Jde o vyřazení buzení horní části polomostu. Úprava spočívá v propojení napájecích napětí řízení obvodu a budiče horního mosfetu (piny 1 a 8). Dále je spojen plovoucí střed se zemí (piny 6 a 4). Druhá nejvýznamnější úprava je nahrazení časovacího rezistoru Rs mezi piny 2 a 3 dvěma diodama a potenciometrem. Časovací kondenzátor zůstává nezměněn.

Jak to funguje?

Celá finta je jednoduchá. Vlastně to jde vidět z obrázku. V normálním zapojení se nabíjí a vybíjí časovací kondenzátor Ct přes rezistor Rt. Vzhledem k tomu, že má konstantní hodnotu, nabití i vybití trvá stejnou dobu. Tím je zajištěna střída 50%. Provedením naší úpravy jsme zajistili jednu odlišnost. Díky opačně polarizovaným diodám, se Ct nabíjí přes potenciometr Pt, ovšem nabití jde jinou cestou než vybití. Proto také dojde ke změně střídy. V součtu je ale vždy čas konstantní a frekvence je neměnná.

Popis

Napájecí napětí je přivedeno přes srážecí rezistor R na vstupy 1 a 8 IO. R musí být zapojen pro napájecí napětí vyšší než cca. 15V, protože IO má zabudovanou zenerdiodu 15v6. Pokud budete napájet obvod z menšího zdroje napětí např. 12V, není třeba R použít. Hodnota R se vypočítá jako : R = (Vcc - 15,6) / 0.005. C1 je blokovací kondenzátor 100n. C2 100u filtruje napájecí napětí pro IO. D1 a D2 jsou rychlé křemíkové diody 4148. Pt je kvalitní potenciometr např. PIHER 10k s lineárním průběhem. U potenciometru záleží hlavně na tom, aby byl dobře uzavřený a nedostával se do něj prach. Je třeba si uvědomit, že Pt je zapojen v časovacím obvodu a jeho poruchy by vyvolávaly "nevhodné chování" IO. Ct je časovací kondenzátor 100n. Při těchto hodnotách bude spínací frekvence cca 1kHz. Q je rychlý mosfet s krátkými časy např. SUP70n06. Výborné jsou tranzistory ze základních desek PC. Čím rychlejší, tím menší ztráty. Zapojení funguje bez problémů a záludností.

Autor: Choze [2011-12-05]   Přečteno: 8915x

Novinky

ALCD - Proudový zdroj pro LD

VUtiny44 - AVR VU metr

HotWire - Řezačka polystyrenu

ASTRE85 - PWM antistres do akvária

Kontakt
370195