Nejčtenější

Indukční ohřev

UVL125W - UV Lampa

Napájení LED

Brano45

Brano45 je utilitka sloužící k otvírání a zavírání brány ovládaná jedním tlačítkem. Při stisku tlačítka se brána otvírá tak dlouho, dokud je tlačítko stisknuto. Stejně tak to platí pro zavírání. Dorazy na bráně jsou řešeny indukčními snímači, které přímo odpojují relé, proto není řešen tento problém primárně v utilitě. Jde o primitivní záležitost realizovatelnou pomocí logických obvodů, ale já jsem se rozhodl z důvodu jednoduchosti obvodu vyřešit celý problém jedním jednočipem ATtiny45 v pouzdře DIL8. Toto řešení minimalizuje náročnost zapojení.

Popis

ATtiny využívá vnitřní oscilátor dělený osmi - defaultní nastavení z výroby. Pro velký komfort a nízkou náročnost software jsem zvolil programovací prostředí ARDUINO. Jak donutit ARDUINO pracovat s ATtiny se dočtete zde. Celé zařízení má jeden vstup a dva výstupy. Tlačítko je ošetřeno proti zákmitům násobným čtením hodnoty.

Logická funkce programu je znázorněna na obrázku. Proměnná Tl reprezentuje tlačítko, směr je vnitřní programová proměnná k jejíž změně dochází každým stiskem tlačítka a jejíž význam spočívá v identifikaci právě toho výstupu, který bude aktivní po následujícím stisku tlačítka. Proměnná A reprezentuje výstup pro otvírání a B pro zavírání brány.Schéma zapojení je na obrázku. Vše je velmi jednoduché. Zapojení obsahuje pouze blokovací kondenzátor 100n, pullup rezistor pro reset a pullup rezistor pro tlačítko, samotné tlačítko a samozřejmě MCU ATtiny45. Díky vnitřnímu oscilátoru není třeba ani žádný externí krystal, či keramický rezonátor.
Jak vyplývá z tabulky logické funkce, na výstupech A a B se střídavě objevuje logická jednička, ovšem jen po dobu stisku tlačítka Tl. Při puštěném tlačítku je na obou výstupech logická nula. Na výstupu jsou zapojeny relé s indukčními snímači dorazu sloužící k otvírání a zavírání brány. Tato část není ve schématu zakreslena.

Jak jsem psal výše, k naprogramování jsem použil ARDUINO. Jde o skutečně primitivní aplikaci a složitost programu tomu také odpovídá. Proto nemá moc smysl věnovat se bližšímu popisu. Zdrojový kód si můžete stáhnout zde. Jediné co snad stojí za zmínku je ošetření tlačítka proti zákmitům opakovaným načítáním hodnoty ze vstupního portu. Samozřejmě by aplikace mohla řešit i dorazy otvírané brány, ale toto zapojení vzniklo jako doplněk k již existujícímu ovládání brány, kde je tento problém již vyřešen.
Autor: Choze [2013-03-20]   Přečteno: 2546x

Novinky

ALCD - Proudový zdroj pro LD

VUtiny44 - AVR VU metr

HotWire - Řezačka polystyrenu

ASTRE85 - PWM antistres do akvária

Kontakt
369158