Nejčtenější

Indukční ohřev

EZP - Elektronický Zářivkový Předřadník

UVL125W - UV Lampa

ASTRE85 - PWM antistres do akvária

Byl jsem požádán akvaristou kutilem, zda bych nebyl ochoten navrhnout jednoduchý antistresový stmívač do akvária k ovládání LED pásků. Požadavek zněl v celku jasně. Má to být něco s minimem součástek, co zvládne složit člověk se základní znalostí pájení. Něco, co by umožňovalo plynulé rozednění a setmění LED pásků v akváriu v dostatečně dlouhé době tak, aby rybičky neměly stres z příliš prudké změny světla. Tak vznikl ASTRE85.

Popis

Abych vyhověl podmínce co nejjednoduššího zapojení v kombinaci s co největší flexibilitou nastavování časové prodlevy, použil jsem MCU ATtinyX5. Ke stmívání se používá pulzně šířková modulace PWM, kterou generuje právě tento MCU. Na výstupu OC0A je připojen logic level mosfet Q1, který spíná LED pásek. Tranzistor je typu N s logickým vstupem. Velmi dobře vyhoví nějaké typy ze základních desek počítačů jako třeba IRLR2905, nebo třeba IPD025N06N tyto bývají na PC deskách velmi často.

Časování MCU je ponecháno v továrním nastavení, tedy vnitřní 8MHz RC oscilátor s nastaveným CKDIV8, takže vnitřní rychlost je 1MHz. Timer má pak ještě nastaven dělič 1/8, což znamená že při osmi bitovém PWM vychází frekvence stmívání na 490Hz. Protože PWM je nastaven ve fázově korektním módu, je ve skutečnosti frekvence jen cca 245Hz. To je dost nízká frekvence, aby se logic level tranzistor zvládal dostatečně otvírat a zavírat i bez použití nějakého gate driveru.

Rozsvěcení i zhasínání se ovládá spínačem S1, který je přemostěn kondenzátorem 100nF kvůli eliminaci zákmitů. Při sepnutí se začne světlo pomalu rozsvěcovat a analogicky při rozepnutí zhasínat. Délka doby, která uplyne od zapnutí po plné rozsvícení a od vypnutí po úplné zhasnutí je stejná a nastavuje se víceotáčkovým trimrem (potenciometrem) na vstupu číslo 2 v rozmezí 0 - 60s.

Na vstupu číslo 2 je vstup AD převodníku ADC3, který pracuje v 10bitovém rozlišení. Napětí 5V vydělené potenciometrem P1 je změřeno právě na ADC3. Maximální časová konstanta 60s je vydělena naměřenou hodnotou 0-1023 a takto je určena celková doba stmívání a rozetmívání.

Spínače S2 a S3 jsou zde doplněny je proto, aby vstupy 6 a 7 neležely zbytečně ladem a jejich úloha je naprogramována tak, aby fungovaly jako binární násobičky spínacího času. To znamená, že pokud maximální spínací čas je 60s při otevřených spínačích, můžu binární kombinací těchto spínačů vynásobit čas až na čtyřnásobek, tedy 4 minuty.

Komentovaný zdrojový kód najdete zde. Program je velmi jednoduchý bez použití přerušení.

Autor: Choze [2016-02-08]   Přečteno: 3482x

Novinky

ALCD - Proudový zdroj pro LD

VUtiny44 - AVR VU metr

HotWire - Řezačka polystyrenu

ASTRE85 - PWM antistres do akvária

Kontakt
370196