Nejčtenější

Napájení LED

Měření impedance reproduktoru

EZP - Elektronický Zářivkový Předřadník

WXC861 - Funkčnost


Popis

Nabíječka je řízena MCU, takže celá funkce je softwarovou záležitostí a to dává každému staviteli svobodu naprogramovat si firmware jak bude chtít. Já jsem samozřejmě vytvořil firmware svůj a nyní ho zde stručně popíši.
Nabíječka měří celkem 4 veličiny - napětí na baterce, nabíjecí proud, teplotu baterky a teplotu uvnitř zařízení. Teploty řešit nebudu, to je jasné jak s tím naložit. Po zapnutí se nabíječka přepne do testovacího režimu.

Testovací režim - je signalizován pomalým blikáním zelené LEDky. V tomto režimu nabíječka testuje, zda je vložena baterie. Nejprve se otestuje hodnota z teplotního čidla baterie a pokud je detekována vložená baterie, musí se potvrdit vložení. Potvrzení se provede tak, že MCU začne zvyšovat napětí na baterii a měří procházející proud. Pokud neprochází proud, je vložena vadná baterie a nabíječka zůstane v testovacím módu. Pokud je proud nenulový, nabíječka se přepne do módu formátovacího.

Formátovací režim - je signalizován pomalým blikáním červené LEDky. V tomto módu se baterie nabíjí proudem 35mA dokud napětí na baterii nedosáhne hodnoty 7.2V. Protože baterie 1A14KG2 je dvoučlánková, odpovídá hodnota 7.2V hodnotám 3.6V na každém článku. To je minimální hranice vybití pro Li-Ion a od této hodnoty se může nabíjet vyšším proudem.

Proudový režim - je signalizován rychlým blikáním červené LEDky. V tomto módu se baterie nabíjí proudem 350mA dokud napětí na baterii nedosáhne hodnoty 8.4V. Tato hodnota je maximální hodnota napětí na dvoučlánkové Li-Ion baterii a po jejím dosažení přechází nabíjecí cyklus do posledního módu.

Napěťový režim - je signalizován trvalým svitem červené LEDky. V tomto módu se baterie nabíjí konstantním napětím 8.4V a nabíjecí proud postupně klesá s rostoucí kapaciou baterie. Jakmile proud poklesne k 35mA, je nabíjecí cyklus ukončen. Tento stav je signalizován trvalým svitem zelené LEDky.

Pokud v kterémkoliv módu překročí obě měřené teploty experimentálně nastavené hodnoty, přejde nabíječka do error módu, který je signalizován rychlým blikáním zelené LEDky.

Video


Protože některé součástky a také DPS jsem musel objednat ve větším množství, nabízím v sekci prodej přebytečné nové nepoužité součástky potřebné ke stavbě za zvýhodněné ceny proti běžnému prodeji.

Autor: Choze [2015-10-13]   Přečteno: 1063x

Novinky

ALCD - Proudový zdroj pro LD

VUtiny44 - AVR VU metr

HotWire - Řezačka polystyrenu

ASTRE85 - PWM antistres do akvária

Kontakt
369172