Nejčtenější

DIM2151 - PWM stmívač s IR2151

Indukční ohřev

Napájení LED

PLL - Co je to?

V elektronice, zejména v oblasti oscilátorů a laditelných obvodů, se často setkáváme s pojmem PLL. Tento pojem bývá pro amatéry obalen jakousi aurou nesrozumitelnosti a proto se pokusím v následujícím seriálu o střídmý výklad tohoto pojmu lidskou řečí.

StručněTakže co to znamená PLL? PLL (Phase Locked Loop) volně přeloženo znamená fázově zamčená smyčka. Česky se také používají názvy "fázový zámek" či "fázový závěs". Již při letmém pohledu na tento název vydedukujeme, že zřejmě půjde o dva signály z nichž jeden budeme asi měnit tak, aby byl co nejpodobnější prvnímu. Samozřejmě jde o velkou simplifikaci, protože možnosti PLL jsou mnohem větší. Použít se dá také například k násobení kmitočtu - např. vnitřní násobič v CPU, kdy sběrnice jede na 400Mhz a násobič uvnitř CPU vyrobí 1.6GHz násobením čtyřmi (ve skutečnosti dělením, ale o tom později). Z uvedeného popisu vyplývá, že fázový závěs musí být realizován pomocí minimálně dvou obvodů.   1. Fázový detektor
   2. Řízený oscilátor


Jak to funguje?

Referenční signál je konstantní a vstupuje na jeden vstup detektoru fáze. Zde je komparován se zpětnou vazbou z laditelného oscilátoru. Laditelný oscilátor po zapnutí začne pracovat na nějaké frekvenci, která je odlišná od signálu referenčního. Na výstupu fázového detektoru dostaneme opět nějaký signál, kterým je řízen laditelný oscilátor. Díky tomuto řídícímu signálu se začne oscilátor přelaďovat a jakmile vygeneruje shodný signál se signálem referenčním, výstup fázového detektoru generuje signál konstantní a oscilátor se přestane přelaďovat. Došlo k uzamčení fázové smyčky.

Nyní se vrátím k tomu, co jsem psal dříve. A tím je násobení kmitočtu. Jak tedy zrealizujeme násobičku kmitočtu pomocí PLL. Je to celkem jednoduché a intuitivní řešení.


Stačí se zamyslet nad tím, co se stane, když do zpětné vazby vložíme děličku kmitočtu? Jak víme, tak oscilátor se přelaďuje tak dlouho, dokud detektor fáze nedetekuje shodu. Pokud má tedy detektor fáze detekovat shodu signálu oscilátoru s referencí, musí být frekvence signálu z oscilátoru vyšší přesně tolikrát, kolikrát dělí dělička ve zpětné vazbě. Takže pokud vložíme do zpětné vazby děličku dvěma, tak na výstupu oscilátoru je přesně 2x větší frekvence, než má referenční signál. Po vydělení děličkou frekvence klesne a fázový detektor detekuje shodu. Došlo k uzamčení fázové smyčky.Autor: Choze [2013-02-28]   Přečteno: 3469x

Novinky

ALCD - Proudový zdroj pro LD

VUtiny44 - AVR VU metr

HotWire - Řezačka polystyrenu

ASTRE85 - PWM antistres do akvária

Kontakt
278529