Nejčtenější

UVL125W - UV Lampa

Měření impedance reproduktoru

EZP - Elektronický Zářivkový Předřadník

Silikát sodný - vodní sklo


Pozor! V tomto návodu se požívá hydroxid sodný.
Jde o velmi nebezpečnou žíravinu. Při práci s ním dbejte pokynů na obale.
Pokud už jste z generace žáků, která ve škole neměla chemii, raději to vůbec nezkoušejte.

Popis

Silikát sodný, jinak také nazývaný vodní sklo, je vodou rozpustná sloučenina tvořící skleněné polymery. Je to velmi významná látka v průmyslu kovů. Používá se jako lepidlo do vyzdívek pecí, žáruvzdorných betonů a keramik. Protože se zabývám indukčním ohřevem, tvárností kovů a minislévárenstvím, byl jsem okolnostmi donucen také k amatérskému "výzkumu" žáruvzdorných látek. No a takto jsem se dostal k vodnímu sklu. Silikát sodný se chová jako "lepidlo", ovšem ne v pravém slova smyslu. S některými látkami tvoří chemické spojení, takže se mění na silikáty jiných kovů a tím dochází k vytvrzení. Takovýto materiál je pak již ve vodě nerozpustný. Jak se bude vodní sklo v materiálu chovat záleží na tom, jak zásaditý roztok je. To znamená, že záleží na poměru molekul Na2O ku SiO2 při výrobě. Běžně se používají poměry 1.5 až 3 ku jedné. Zásaditější roztoky se dají lépe vytvrzovat. To je velmi zajímavé zejména při výrobě různých nástrojů tvarovaných ze směsi plniva a vodního skla, které se pak dobře vytvrzují pomocí CO2. To popíšu v jiných článcích. Nyní si ukážeme výrobu vodního skla za pár kaček doma.

Chemie

Vodní sklo budu vyrábět chemickou reakcí hydroxidu sodného s oxidem křemičitým. Hydroxid sodný je notoricky známá látka, používá se jako krtek do odpadů. Ale co oxid křemičitý? Oxid křemičitý je křemičitý písek, ten se ale pro výrobu moc nehodí, protože je špinavý. Velmi dobrým zdrojem SiO2 je silikagel. Je to látka používaná jako pohlcovač vlhkosti. Nicméně sehnat větší množství vysoušecích pytlíků by bylo dražší, než si koupit vodní sklo v obchodě, ale naštěstí existují naši domácí mazlíčkové a pro ně se prodává čistý SiO2 na kila za pár korun. Chemická reakce probíhá podle rovnice.

2NaOH + SiO2 = Na2SiO3 + H2O

Pokud tedy dodržíme stechiometrický poměr, budeme potřebovat 2 moly NaOH na jeden mol SiO2 abychom dostali jeden mol Na2SiO3. Z molárních hmotností sloučenin pak vychází, že musíme použít 80g NaOH na 60g SiO2 a chemickou reakcí dostaneme koncentrovaný roztok 122g Na2SiO3.

Video


Autor: Choze [2015-12-04]   Přečteno: 5423x

Novinky

ALCD - Proudový zdroj pro LD

VUtiny44 - AVR VU metr

HotWire - Řezačka polystyrenu

ASTRE85 - PWM antistres do akvária

Kontakt
370200