Nejčtenější

UVL125W - UV Lampa

DCUP12 - BOOST měnič napětí z 12V

Indukční ohřev

FBY26X - univerzální zdroj


Pozor! V tomto zapojení se používá životu nebezpečné napětí. Konstrukcí zařízení podle mého návodu souhlasíte s tím, že nenesu žádnou odpovědnost za škody na zdraví, majetku či jakékoliv jiné škody způsobené jeho stavbou nebo provozem.
FBY26X je univerzální flyback zdroj. Tato zapojení se používají jako pomocné napájecí zdroje nebo adaptéry. Moje zapojení je navrženo tak, aby bylo osazeno integrovanými obvody série TNY264 - TNY268. S TNY268 je možno odebírat až 23W. Zapojení je katalogové bez nějakých záludností. Na výstupu je doplněn LC filtr, pro dosažení menšího zvlnění. Jako pracovní tlumivku jsem použil jádro E25/10/6 S=37mm2 z PC zdroje. V lepších PC zdrojích (Fortron atd.) jsou tyto tlumivky dvě ve vstupním filtru. Jádro je trochu předimenzované, s lepším řídícím obvodem by šlo dosáhnout klidně i 40W.

Schéma


Pro zvětšení klikněte na obrázek.


Popis

Cílem bylo navrhnout flyback s výstupem 13.5V a výkonem cca 20W. Takže jsem si stanovil pár vstupních hodnot.
P=20W, Ub=320VDC (~230VAC), U0=13.5V, Bmax=0.1T, d=33%
Z uvedených hodnot začnu počítat. Nejprve si zjistím počet závitů primárního vinutí pro sycení 100mT.

N = 10 * U * d / f / B / S      [V;0.33;kHz;mT;cm2]
N = 10 * 320 * 0.33 / 132 / 0.1 / 0.37
N=216z

Primární vinutí bude mít 220z. Nyní musím určit počet závitů pro sekundární vinutí.

N = 10 * U * (1-d) / f / B / S      [V;0.33;kHz;mT;cm2]
N = 10 * 13.5 * (1-0.33) / 132 / 0.1 / 0.37
N = 18.5z.

Sekundární vinutí tlumivky bude mít 19z.
Dále musím stanovit maximální proud primárním vinutím.

I = 2P / d / Ub
I = 40 / 0.33 / 320
I = 0.379A

Protože se proud blíží ke 400mA, použiji obvod TNY268.

Posledním krokem je určení velikosti mezery v magnetickém obvodu. Indukčnost primární tlumivky je

L = (U * d) / f / Im
L = (320 * 0.33) / 132000 / 0.379
L = 2.1mH

l = u0 * S * N2 / L
l = 4Pi * 10-7 * 0.000037 * 2202 / 0.0021
l = 1mm

Buildlist
R1 - 10R/2W
C1, C2 - 10u/400V
D1 - BA159
C3 - 100n/100V
C4 - 1n/1kV
R2 - 100k/0.5W
C5 - 1n/1kV
D2 - SR504
C6, C7 - 470u/25V
L1 - 1uH
R4 - 470R
R5 - 56R
R6 - 1k5
DZ - zenerka 12V
LD - LED
FUSE - tavná pojistka dle spínaného výkonu
R3 - 5M2 (určuje minimální pracovní napětí)
Ostatní polovodiče jsou uvedeny přímo ve schématu


FotografieNa DPS je chyba. Montážní otvory nemají dodrženu bezpečnou izolační vzdálenost a proto je třeba použít izolační průchodku.
Autor: Choze [2013-11-06]   Přečteno: 6551x

Novinky

ALCD - Proudový zdroj pro LD

VUtiny44 - AVR VU metr

HotWire - Řezačka polystyrenu

ASTRE85 - PWM antistres do akvária

Kontakt
370150