Nejčtenější

Indukční ohřev

EZP - Elektronický Zářivkový Předřadník

UVL125W - UV Lampa

ETR - Elektronický transformátor


Pozor! V tomto zapojení se používá životu nebezpečné napětí. Konstrukcí zařízení podle mého návodu souhlasíte s tím, že nenesu žádnou odpovědnost za škody na zdraví, majetku či jakékoliv jiné škody způsobené jeho stavbou nebo provozem.
K napájení zejména odporových zátěží jako žárovky či topná tělíska nepotřebujeme stejnosměrné ani stabilizované napětí a třeba ani nemáme vhodný velký transformátor, nebo třeba nemáme dost místa pro použití normálního transformátoru. Potom vyhoví takzvaný elektronický transformátor.

Schéma


Pro zvětšení klikněte na obrázek.


Popis

Celý obvod je vlastně polomost buzený samokmitajícím budičem IR2155 pracujícím na frekvenci cca 65kHz. Obvod je zapojen v katalogovém zapojení a neskýtá žádné záludnosti. Vstupní napětí je usměrněno můstkem 4x 1N4007 a není vyhlazeno kondenzátorem. Zvlněné napětí je vyděleno kondenzátorovým děličem 2x 1u/250V a přivedeno na transformátor.
Jediné co není podle katalogu, je použití odvozeného napájení. To jsem použil proto, abych dosáhl vyšší účinnosti a abych v zapojení neměl žádné moc hřející rezistory, jako v případě použití srážecího rezistoru. Po zapnutí se začne nabíjet kondenzátor 330uF přes rezistor 100k/0.5W a na pinu 1 začne stoupat napětí. Po dosažení minimálního funkčního napětí se rozkmitá polomost a na sekundárním vinutí transformátorku se objeví napětí. To je jednocestně usměrněno rychlou diodou BA159 a přivedeno na PIN1. V cestě je ještě omezovací rezistor 47R, který slouží k omezení proudu, aby nedošlo k proražení zenerky uvnitř obvodu IR2155. Pracovní proud je odebírán z druhého sekundárního vinutí Nt. Rout představuje malou zátěž, aby nedocházelo k velkým výkyvům při odpojení zátěže. Zátěž je připojena na svorky Out.

Transformátor

Navrněme transformátor pro výkony do 20W. Postačí nám jádro EE22 z hmoty PC40. Trafo je na polomostu s napájením 230VDC.
Np = 5U/(4*B*S*f)
Np = (5*230)/(4*0.11*0.33*65)
Np = 121,84z volíme 120z.

Počet závitů sekundárního vinutí vypočítáme podle požadovaného Usec = 12V.
Nt = Usec * ((U-1)/2 * √((t-2dt)/t)) / Np
Nt = 12 * ((230-1)/2 * √((0.0000154-2*0.0000012)/0.0000154)) / 120
Nt = 10.5z
Volíme 10z.

Video

Autor: Choze [2015-10-03]   Přečteno: 7187x

Novinky

ALCD - Proudový zdroj pro LD

VUtiny44 - AVR VU metr

HotWire - Řezačka polystyrenu

ASTRE85 - PWM antistres do akvária

Kontakt
370193