Nejčtenější

UVL125W - UV Lampa

DCUP12 - BOOST měnič napětí z 12V

Napájení LED

DB-DP113 LED display

DB-DP113 LED display Před několika lety jsem na ebay koupil vývojový kit DB-DP113 osazený MCU ATmega16. Při jednom z dávných pokusů jsem tento kit zničil. Před nedávnem jsem provedl opravu a postupně jsem začal testovat jednotlivé díly desky, zda jsou v pořádku.
Předmětem tohoto článku je test vestavěného čtyřčíslicového sedmisegmentového LED zobrazovače. Za tímto účelem jsem napsal jednoduchou, dalo by se říci školní, aplikaci v AVRGCC. Jedná se o jednoduchý countdown, který odpočítává 30 minut po sekundách a výsledný čas zobrazuje na LED displayi. Aplikace multiplexuje 4 pozice zobrazovače, používá jeden časovač a jedno tlačítko pro spuštění a zastavení odpočtu. Z důvodu úspory systémových prostředů je využíván pouze jeden časovač. Ten počítá čas a zároveň občerstvuje časový údaj na LED zobrazovači. Schéma zapojení je uvedeno v dokumentaci k vývojové desce zde. Zobrazovače jsou v zapojení se společnou katodou.

Jelikož je deska osazena MCU ATmega32 (původně tam byla ATmega16) běžící na 12MHz, musel jsem zvolit nějaké rozumné nastavení časovače. Časovač tak běží na frekvenci 750Hz. Počítá pulzy pro odpočet času a zároveň občerstvuje zobrazení číslic na displayi. Číslice se vykreslují v každém přetečení časovače vždy jedna pozice, což znamená, že při f=750Hz vychází na refresh každé pozice na displayi f=750/4 to je 187.5Hz. Komentovaný zdrojový kód aplikace najdete zde.


Autor: Choze [2013-08-31]   Přečteno: 2120x

Novinky

ALCD - Proudový zdroj pro LD

VUtiny44 - AVR VU metr

HotWire - Řezačka polystyrenu

ASTRE85 - PWM antistres do akvária

Kontakt
370189