Nejčtenější

Měření impedance reproduktoru

UVL125W - UV Lampa

Napájení LED

Magnetické míchadlo

Občas jsem narážel na problém potřeby nějakého míchadla. Jako nejlepší se mi jevilo míchadlo laboratorní magnetické. Bohužel jsem ho nikde nesehnal za bazarovou cenu a nové se mi zdálo příliš drahé. Proto jsem se rozhodl jej vyrobit. Magnetické míchadlo je celkem...  [celý článek]

Přečteno: 6220x

ETR - Elektronický transformátor

K napájení zejména odporových zátěží jako žárovky či topná tělíska nepotřebujeme stejnosměrné ani stabilizované napětí a třeba ani nemáme vhodný velký transformátor, nebo třeba nemáme dost místa pro použití normálního transformátoru. Potom vyhoví takzvaný elektronický transformátor...  [celý článek]

Přečteno: 6610x

S/PDIF2TTL konvertor

S/PDIF je z hlediska elektrického symetrický signál o frekvenci několika MHz kmitající kolem nuly. Rozkmit napětí se pohybuje mezi 0.5Vpp - 1Vpp. Informace je kódována BMC. Protože obvody zpracovávající S/PDIF pracují s TTL úrovněmi, musíme tento signál převést. Za tímto účelem jsem zkonstruoval tento jednod...  [celý článek]

Přečteno: 2622x

EZP - Elektronický Zářivkový Předřadník

Co je EZP? EZP je elektronický startér zářivek. Proti standardní tlumivce se startérem má několik výhod.

1. Zářivka startuje okamžitě - bez blikání
2. Vysoká frekvence buzení snižuje namáhání očí...  [celý článek]

Přečteno: 22777x

DIM2151 - PWM stmívač s IR2151

DIM2151 je PWM stmívač, který k řízení využívá samokmitající budič polomostu IR2151. Obvod IR2151 má dva vzájemně inverní výstupy s budiči mosfetů a pevnou střídou 50%. V následujících řádcích představím, jak docílit proměnlivé střídy u tohoto obvodu s pevnou střídou 50%, čímž bude obvod použitelný jako PWM stmívač či...  [celý článek]

Přečteno: 8613x

Novinky

ALCD - Proudový zdroj pro LD

VUtiny44 - AVR VU metr

HotWire - Řezačka polystyrenu

ASTRE85 - PWM antistres do akvária

Kontakt
343057